Kardiologia 2020

Maciej Sterliński prof. dr hab. n. med.

Prof. dr. hab. n. med. Maciej Sterliński – kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych, profesor w Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego, kierownik Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej w I Klinice Zaburzeń Rytmu Serca.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem arytmii, problematyką wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca i ich zastosowaniem m.in. w niewydolności serca oraz innowacyjnymi technologiami w arytmologii

W latach 2017-2019 przewodniczący Sekcji Rytmu Serca PTK, w kadencji 2019-2021 – członek Zarządu Głównego PTK