Kardiologia 2020

Prelegenci

Drożdż Jarosław

prof. dr hab. n. med.

Prowadzi wykład:
  • Niewydolność serca u chorego z wrodzoną wadą serca – wytyczne ESC 2020

Kalarus Zbigniew Feliks

prof. dr hab. n. med.

Prowadzi wykład:
  • Jak leczyć i kiedy? Arytmie komorowe w przebiegu zawału serca i rewaskularyzacji – konsensus EHRA/EAPCI/ACCA

Kasprzak Jarosław D.

prof. dr hab. n. med.

Prowadzi wykład:
  • Jak stosować leczenie przeciwzakrzepowe u pacjenta z chorobą wieńcową?

Mizia-Stec Katarzyna

prof. dr hab. n. med.

Prowadzi wykład:
  • Bezpieczna profilaktyka udaru mózgu w migotaniu przedsionków A.D. 2020

Sterliński Maciej

prof. dr hab. n. med.

Prowadzi wykład:
  • Nowe technologie w elektroterapii: podskórny defibrylator S-ICD, kamizelka defibrylacyjna WCD, stymulacja bezelektrodowa LP

Tomaszuk-Kazberuk Anna

prof. dr hab. n. med.

Prowadzi wykład:
  • Bezpieczna profilaktyka udaru mózgu w migotaniu przedsionków A.D. 2020

Wranicz Jerzy Krzysztof

prof. dr hab. n. med.

Prowadzi wykłady:
  • Migotanie przedsionków A.D. 2020 – co zmieniło się w definicjach, nazewnictwie i diagnostyce?
  • Bezpieczna profilaktyka udaru mózgu w migotaniu przedsionków A.D. 2020